Tilbehør

Vi tilbyr et variert og bredt utvalg av bronseartikler og tilbehør til gravminner. Til våre lykter anbefaler vi bruk av rentbrennende oljelys eller batterilys. Dette får du kjøpt hos oss eller andre som forhandler gravlykter. Bruk ALDRI stearinlys i lykten. De vil gi mye sot, og kan renne utover. Dette kan skade både gravlykten og gravmonunmentet. Alternativ til bronsedekor, kan det graveres dekor og tekst i lakkert utførelse.