Ansatte

Harald Nerland

Daglig leder

Født: 1948

Telefon: 913 96 468

E-post: h.nerland@granitt.no

Mesterbrev

Arne Birger Silnes

Salg/Kontor Solid Interiør

Født: 1963

Ole Helge Nerland

Kontor/Salg - utkjøring

Født: 1973

Mesterbrev

Ole Kristian Nerland

Salg / produksjon, Varig minne og Solid Interiør

Født: 1996

Ottar Nerland

Produksjon varig minne, utkjøring

Født: 1952

Telefon: 416 38 403

Przemek Caputa

Produksjon, Varig minne og Solid Interiør

Født: 1977

Elisabeth Gautvik

Produksjon, Varig Minne og Solid Interiør

Født: 6. Oktober

Tor Nerland

Født: 1943

Aktiv pensjonist og medeier