Steinfix 50 Impregnering/porefyller

 

STEINFIX 50 - Brukerinformasjon
Steinfix 50 er et produkt som beskytter alle type steingulv. Produktet hindrer smuss og annen forurensning å trenge ned i steinen. Steinfix 50 er også med til å fremheve steinens struktur og fargespill. pH-verdi 8,0.

Produktype: Et spesialprodukt for forsegling/porefylling av steingulv.
Sammensetning: Tensider, polytylenvoks, Alfatiske kulbrinter polycarboxylater.
Bruksområder: Til forsegling/porefylling av alle typer naturstein, terrazzo m.m. Brukes både til nytt og gammelt belegg. Til innendørs bruk. Steinfix 50 påføres ufortynnet i 2-3 tynne lag på et tørt renvasket (nullstilt) gulv.
Forbruk: Dekkevne avhenger av underlaget, sugeevne. Normalt vil dekkevnen være 5-15 ml pr. m2.
Tørketid: ca. 30-45 minutter mellom hvert lag. Til daglig rengjøring etter forsegling med Steinfix 50 anbefales Steinfix 60.
Lagringsbetingelser: Lagres frostfritt.
Holdbarhet: Ubegrenset
Emballasje: 1 liters plastflasker og 5 liters kanner
Miljøforhold: Ingen spesielle.
Sikkerhetsforhold: Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet må ikke oppbevares sammen med næringsmidler.  Kan utløse allergisk reaksjon. Ved øyekontakt, skyll grundig med store mengder vann. Ved svelging, skyll munnen, drikk melk. Ved hudkontakt, skyll grundig med vann. 

Erklæring: Produktet er registrert hos: Giftinformasjonsentralen,  Tlf.: 22 59 13 00 

Produktet inneholder ikke fosfat og er biologisk nedbrytelig.


 

Steinfix 50 besykkter mot smuss i å trenge ned i steinen. Steinfix 50 fremhever struktur og fargespill