Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Tinghuset i Oslo

Tinghuset i Oslo utført i prikkhamret Iddefjord
Nerlands Granittindustri bidro med de buede fasadeplatene.
Det ble utført i prikkhamret Iddefjord Granitt.