Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Murblokk 60-110 cm fra Oppdal Sten.

Murblokk 60-110 cm fra Oppdal Sten.

Mini exclusive støttemur fra ASAK miljøstein.

Mini exclusive støttemur fra ASAK miljøstein.

Vertica støttemur fra ASAK miljøstein. Store rektangulære sider med brudd overflate gir et naturlig

Vertica støttemur fra ASAK miljøstein. Store rektangulære sider med brudd overflate gir et naturlig

Tørrmur fra Oppdal Sten til omramming av blomsterbed.

Tørrmur fra Oppdal Sten til omramming av blomsterbed.

Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Murblokk naturkant fra Altaskifer

Murblokk naturkant fra Altaskifer

Buet avdekning på murstein. Foto: Oppdalsten

Buet avdekning på murstein. Foto: Oppdalsten

Herregård murstein brunmix fra ASAK miljøstein, bare fantasien setter grenser

Herregård murstein brunmix fra ASAK miljøstein, bare fantasien setter grenser

Mini støttemur fra ASAK miljøstein.

Mini støttemur fra ASAK miljøstein.

Vertica støttemur fra ASAK miljøstein. Store rektangulære sider med brudd overflate gir et naturlig

Vertica støttemur fra ASAK miljøstein. Store rektangulære sider med brudd overflate gir et naturlig

Muravkapp 15-30 fra Oppdal Sten.

Muravkapp 15-30 fra Oppdal Sten.

Herregård murstein gråmix fra ASAK miljøstein, bare fantasien setter grenser

Herregård murstein gråmix fra ASAK miljøstein, bare fantasien setter grenser

Murblokk 60-110 cm fra Oppdal Sten.

Murblokk 60-110 cm fra Oppdal Sten.

Murstein Dovreskifer. Foto: Dovreskifer

Murstein Dovreskifer. Foto: Dovreskifer

Murstein Dovreskifer. Foto: Dovreskifer

Murstein Dovreskifer. Foto: Dovreskifer

Splittblokk fra ASAK miljøstein, forskalingsblokk hvor ene side har bruddoverflate

Splittblokk fra ASAK miljøstein, forskalingsblokk hvor ene side har bruddoverflate

Granittmur til blomsterbed og benk. Foto: Naturseinskompaniet

Granittmur til blomsterbed og benk. Foto: Naturseinskompaniet

Tørmmur 10-20 . Foto: Oppdalsten

Tørmmur 10-20 . Foto: Oppdalsten

Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Tilpasing av tørrmur fra Oppdal Sten

Tilpasing av tørrmur fra Oppdal Sten

Murblokk. Foto: Oppdalsten

Murblokk. Foto: Oppdalsten

Tørrmur og avdekning i Lys Oppdal fra Minera Skifer.

Tørrmur og avdekning i Lys Oppdal fra Minera Skifer.

Murstein Dovreskifer. Foto: Dovreskifer

Murstein Dovreskifer. Foto: Dovreskifer

Lys Oppdal Murstein fra MINERA SKIFER

Lys Oppdal Murstein fra MINERA SKIFER

Tørrmur fra Minera Skifer brukt i trapp og mur.

Tørrmur fra Minera Skifer brukt i trapp og mur.

Lys Oppdal Murstein fra MINERA SKIFER

Lys Oppdal Murstein fra MINERA SKIFER

Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Murblokk i granitt. Foto: Natursteinskompaniet

Murblokk med naturkant fra Altaskifer

Murblokk med naturkant fra Altaskifer

Murstein Dovreskifer. Foto: Dovreskifer

Murstein Dovreskifer. Foto: Dovreskifer

Murblokklager . Foto: Oppdalsten

Murblokklager . Foto: Oppdalsten

Mur

Mur i granitt og skifer.

I nesten alle utemiljøer vil det være behov for større eller mindre murer. Murer brukes for å ta opp terrengfall eller skape variasjon i flaten for beplantning etc. Med ferdig bearbeidete granittblokker er du allerede langt på vei til å få en mur som er til pryd og nytte.

Med mur av naturstein har du muligheter til en "skreddersydd" løsning. Granitten kan leveres i flere bearbeidinger. Det gir et vidt spekter av dimensjoner og farger. Råkilt blokk i granit eller skifer med synlige kilemerker, eller mer bearbeidet blokkstein er mye benyttet til tørrmurer.

Tørrmur av skifer og granitt danner støttemurer som tar opp terrengfall. Dette gir en romskapende effekt og et dekorativt element. Anvendes store blokker kan de i seg selv være en bærende konstruksjon uten at en bakmur i betong er nødvendig. Dette har vist seg å være et økonomisk, og estetisk tiltalende alternativ innen veibygging.

Blokkene kan benyttes i den som råkilt, eller de kan bearbeides til ønsket uttrykk oppnås. Det kan være aktuelt å beholde naturplanet, eller fjerne kilemerker samt eventuell bearbeide/hugge av kuler for å oppnå tettere fuger.

Kontakt oss for tips og råd vedr. ditt prosjekt.Mur i betongelementer fra ASAK miljøstein

Murprodukter fra ASAK miljøstein skaper naturlige avslutninger, og areal utnyttelse.
Her finnes en rekke produkter som gir variasjon i muren.

Se ASAK miljøstein sin hjemmeside for ytterligere informasjon

Murblokk av skifer for. Foto: Skifer og granitt

Skifermurblokk som Sjøplastring. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Betong murstein som sittegruppe og peis. Foto: Asak Miljøstein