Steinfix 80 Impregnering/porefyller

STEINFIX 80 - Fargeforsterker Brukerinformasjon
Produkttype: STEINFIX 80 er en bruksferdig spesialimpregnering basert på løsemiddelholdige reaktive modifiserte siloxaner. Produktet trenger inn i steinens porer og reagerer til polysiloxan  i tillegg skjer det en reaksjon med silikater i steinen.
Bruksområder: STEINFIX 80 brukes til behandling av finslipte og polerte sugende natur- og kunststeiner (som marmor, skifer, sandstein, granitt, terrazzo eller betongstein). Produktet egner seg spesielt godt for mørke og svarte sugende steinsorter (som Absolutt Black, Nero Impala, Galaxy, Otta Skifer etc.). Defekte steder, (f.eks. tynne sprekker) kan behandles med STEINFIX 80. Derved får steinoverflaten et homogent utseende. Varigheten av farge forsterkningen er god når steinen er kalkbundet, og meget god når steinen er silikatisk bundet. 
Bruksanvisning: Flatene må være rene, absolutt tørre og fri for belegg. For utvendig bruk er det viktig å påse at steinen ikke inneholder skadelige salter (nitrater, sulfater, klorider) da disse reduserer impregneringens inntrengningsevne. Før behandling må steinen være absolutt tørr. Dette tar som regel minst 1 til 2 dager. Optimal forutsetning for en impregnering er et naturkalt belegg, en luftemperatur på 15-25°C, samt regnbeskyttelse i 6–12 timer etter påføring. Belegget må ikke utsettes for gulvvarme eller solvarme. Påføres ufortynnet med pensel, rull eller sprøyte jevnt fordelt på overflaten. Produktet skal trekke inn i steinen. Ca. 5-20 min. etter påføring, og før impregneringen tørker på overflaten, tørkes overflødig produkt bort fra overflaten med en klut, slik at ingen rester ligger igjen på overflaten. På sterkt sugende overflater kan behandlingen gjentas. Til daglige renhold benyttes STEINFIX 60 Natursåpe
Egenskaper: STEINFIX 80 fordyper naturlig farge og struktur på finslipte og polerte steiner,påvirker ikke glans eller politur. Etterlater ikke noe belegg på steinens overflate, diffusjonsåpen, til innvendig og utvendig bruk. Meget holdbar og værbestandig, gulner ikke, vann- og smussavvisende virkning.
Forbruk: ca. 10-20m²/L
Farge : uklar Tetthet : 0,84 g/cm³
Viktig informasjon: Produktet er ikke egnet for glaserte og ikke sugende overflater.Polerte flater må i tillegg etterpoleres til alle overflaterester er borte. Graden av fargeforsterkning er avhengig av den enkelte  steinsort. Mørke steiner oppnår som regel en sterkere fargeforsterkning enn lyse. Det anbefales at man før bruk lager en prøveflate for å se effekten. For beskyttelse av hendene benyttes egnede hansker. Løsemiddelømfintlige objekter (f eks kunststoff, gummi, lakkerte flater og lignende) må beskyttes mot søl før steinen behandles. 
Sikkerhetsinformasjon: Se EU-sikkerhetsdatablad
Lagringsbetingelser: Lagret kjølig, men frostfritt på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
Emballasje: 1 liters metallflaske
Holdbarhet: Ca 1 år i originalemballasje

Sikkerhetsforhold: Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma. Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger utenfor vår kontroll.


STEINFIX 80 fordyper farge og struktur på finslipte og polerte steiner,