Servicebussen til Audun Finset, nå Trondheim Steinindustri

Servicebussen til Audun Finset, nå Trondheim Steinindustri

Nerlands Granittindustris lokaler i begynnelsen av 50 årene

Nerlands Granittindustris lokaler i begynnelsen av 50 årene

Oversiktsbilde produksjonslokaler Nerlands Granittindustri i 1985

Oversiktsbilde produksjonslokaler Nerlands Granittindustri i 1985

Historie

Nerlands Granittindustri AS - Norske håndverkstradisjoner i over 80 år.

Nerlands Granittindustri AS er en ledende aktør innen naturstein i det norske markedet. Vi er i 4. generasjon hvor vi rendyrker stein, og steinens unike muligheter.

I 1935 startet Ole Peder Nerland med salg av gravsteiner i den ene enden av farens fjøs på Nordvestlandet. Virksomheten fikk navnet Nerlands Gravmonumenter.

Det første salget foregikk ved at Ole Peder syklet til fra Eide til Sjøholt (7-8 mil) og solgte steinen. Så syklet han hjem igjen for å produsere, før han til slutt fraktet steinen tilbake til kjøperen med hest og tralle. Produksjonen av stein ble gjort for hånd med enkle redskap, og til polering brukte Ole Peder en gammel flosshatt!

Etter krigen gikk Ole Peder i gang med bygging av produksjonshus og kai nede i Dypåa. Noen år senere reiste han utenlands og bestilte en rammesag – faktisk den første rammesagen som kom til landet. Dette var en stor investering og et viktig fremskritt for gravmonumentprodusenten. På slutten av 1950-tallet kom wiresagen og kantsagene i bruk, noe som gjorde arbeidet lettere.

På 70-tallet kom diamant-blokksag og nyere kantsager – det ble kjøpt inn mye nytt utstyr i løpet av 1970- og -80-årene. Sønnene til Ole Peder, Tor, Harald og Ottar, tok over firmaet i 1977, og det ble investert i ny kai og kaikran i 1980-81.

En stor del av steinblokkene kom den gang med båt fra Larvik og Finland, men etter hvert tok bilfrakten over. I dag transporteres nesten all råstein med bil.

I år 2001 kjøpte Nerlands Granittindustri AS firmaet M.Gautvik, som hadde sin virksomhet innen gravminner og stein til Interiør. Vi har videreført kompentansen, og spesialisert maskinparken til akkurat det formålet vi trenger.

Vi selger i dag produktene under varemerkene Solid Interiør og Varig minne.
-Solid Interiør - Stein til interiør
-Varig Minne - Gravminner og gravsteinstilbehør

En rekke utsmykkingsarbeider er utført og levert de siste årene. Blant annet er det investert i dreiebenk til et stort oppdrag for Universitetsbiblioteket i Oslo. Nye maskiner gir store muligheter for å produsere nye og spennende spesialprodukter. Likevel er det fortsatt kunnskapen om naturstein som råmateriale, og det solide håndverket som kjennetegner våre produkter – slik det har gjort i over 80 år.

Utforming/design av enkelte produkter er opphavsrettslig beskyttet av Åndsverkloven og kan ikke kopieres uten skriftlig avtale med Nerlands Granittindustri AS.

Nerlands Granittindustri AS har et forhandlernett, hvor flere har showroom, lager og eget verksted, og ikke minst; den unike fagkunnskapen! Vår størrelse gjør oss konkurransedyktige.

Ole Peder Nerland, 1910-1999

Dypåa rundt 1980 Foto:Nerlands Granittindustri AS

Dypåa rundt 1955 tallet Foto:Nerlands Granittindustri AS

Universitetsbiblioteket. Foto: Nerlands Granittindustri AS