5308 Hest og tre

5308 Hest og tre

Kategori

Nedsenket ornament

Beskrivelse

Nedsenket i steinens plan med ilegg av lakk eller gull

Priser pr forespørsel.