Steinfix 100

STEINFIX 100+ - Brukerinformasjon

Produktnavn: Steinfix 100+. Luktfri universalimpregnering
Bruksområder: Impregnering med NANO-effekt for alle typer naturstein, betong, terrazzo, keramisk flis m.m.
Egenskaper: Beskytter effektivt mot uønsket vann,fett- og oljebaserte flekker. Kan brukes både inne og ute samt i våtrom. Produktet er diffusjonsåpen og tåler frost. Produktet er usynlig og påvirker derfor ikke materialets utseende. Etter impregnering kan næringsmiddel settes på behandlede flater uten helserisiko.
Bruksanvisning: Flaten bør være tørr og fri for smuss. Gjør alltid en test først (på en løs flis, bak en dør e.l.)for å fastslå steinens oppsugningsevne. Produktet påføres deretter jevnt med en pensel eller rulle. Unngå å helle midlet direkte på materialet som skal impregneres. Påfør impregneringen i 2 til 4 lag avhengig av materialets oppsugningsevne. La tørke mellom hver påføring. Etter siste påføring tørkes evt. overflødig produkt  bort med en tørr klut. Impregneringen herdes deretter på 1–3 dager avhengig av antall lag og materialets porøsitet. Ønsker man mer glans etter herdingen, kan man polere med Steinfix 60 med klut, mopp eller pad.
Frekvens: Hard belastede flater(f.eks. gulv i offentlig miljø) eller flater som er utsatt for mye vann (baderom og benkeplater) bør impregnering foretas årlig, ellers anbefales impregnering hvert 2-4 år.
Lagringsbetingelser: Lagres frostfritt
Holdbarhet: Ubegrenset
Emballasje: 250 ml og 1 liters aluminiumflasker samt 5 liters kanner
Miljøforhold: Helseskadelig

Sikkerhetsforhold:
Farlig, kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer  eller dyrefor. Unngå innånding av damp og sprøytetåke.  Unngå hudkontakt. Må bare brukes på godt ventilerte steder. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Kontaktlege omgående og vis legen etiketten eller emballasjen.


Steinfix 100+. impregnering med NANO-effekt for alle typer naturstein, betong, terrazzo, keramisk flis m.m.