Skjoldet-Harald Wårvik-Nerlands Granittindustri AS

Skjoldet-Harald Wårvik-Nerlands Granittindustri AS

Skjoldet-Harald Wårvik-Nerlands Granittindustri AS

Skjoldet-Harald Wårvik-Nerlands Granittindustri AS

"Skjoldet" - Befalsskolen Trondheim

"Skjoldet", utført i sort granitt og Støren granitt. Plassert ved tidligere befalsskole i Trondheim.
Utført av billedhugger Harald Wårvik, Trondheim