Gyldne regler for gatestein

Gyldne regler for gatestein - Tips oss håndverkere imellom
 
•All gatestein skal settes KNAS, om ikke annet er beskrevet.

•All gatesteinbelegg bør avsluttes mot faste kanter satt i betong eller lignende

•Buen bør bestandig gå mot fallet. Dette gjelder alle hovedmønster. Rettsetting bør gå på tvers av fallet.

•Buebredden varierer mellom 1.00 m og 1,50 m. Ved bruk av vanlig smågatestein 80 mm til 120 mm.

•Ideell buebredde er fra 1,20 m til 1,30 m.

•Det skal bestandig avsluttes med halv bue mot rett kant. Unntaket blir i kurver og ved diagonal setting.

•Overhøyden bør være fra 10 mm - 20 mm. avhengig sv steinmjøl/sand som settesand.

•Diagonalen på steinen ytterst i buen, skal være lik bredden på steinen midt i buen.

•Pass på at det ikke er store gjennomgående fuger i buene, da dette gir dårligere stabiletet.

•Fallet på gatestein bør ikke være mindre enn 1: 40, for å få god avrenning. Se på gamle gater de har også sterkt sidefall.

•Man bruker brosteinshammeren og skraper vekk unødig sand. Sett gatesteinen på riktig sted og gi den et lett slag med brosteinshammeren til den er i riktig høyde. - dvs. i den høyden gatestein skal ha før vibrering.

Belegning avsluttet mot kantstein

Gatestein satt med buen mot fallet