Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Relieff belegning ASAK. Foto: ASAK

Relieff belegning ASAK. Foto: ASAK

Relieff belegning ASAK. Foto: ASAK

Relieff belegning ASAK. Foto: ASAK

Akershusstein belegning ASAK. Foto: ASAK

Akershusstein belegning ASAK. Foto: ASAK

Gatestein. Foto: Arne Strømme

Gatestein. Foto: Arne Strømme

Herregård belegning ASAK. Foto: ASAK

Herregård belegning ASAK. Foto: ASAK

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Herregård belegning ASAK. Foto: ASAK

Herregård belegning ASAK. Foto: ASAK

Herregård belegning ASAK. Foto: ASAK

Herregård belegning ASAK. Foto: ASAK

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein. Foto: Natursteinskompaniet

Gatestein

Gatestein

Vakkert, slitesterkt, og sklisikkert.
 
Steinsetting av gater og torg med gatestein anvendes i dag for å skape hyggelige og miljøvennlige steder. Gatesteinen er et gammelt naturmateriale som påminner om tiden før asfalt og betong. For mange mennesker vekker den steinbelagte gaten følelse av tradisjon og historie som ikke er altfor langt borte. Steinen er et de eldste og første byggematerialet. Derfor kommer steinen til å forbli det mest miljøvennlige underlaget i gater og torg. Steinen gir dessuten viktige økonomiske fordeler sammnelignet med andre beleggningsmaterialer. 

Gatestein benevnes som stor- og smågatestein. 

Storgatestein anvendes i dag i mindre grad som gatebelegg. Den benyttes mest til striper, ledelinjer, taktilmerking, renner og kantavgrensninger i belegget. Storgatestein settes oftest i rett forband- mønster.

Smågatestein derimot anvendes ofte som belegg, og da spesielt på offentlige plasser som på torg, gågater, uteanlegg, næringsbygg o.l. I tilegg kommer selvsagt bruk i restaureringsøyemed ved byfornying. Smågatestein satt i bue rundt  f.eks et blomsterbedet, gir et mykere bilde. 

For smågatestein benyttes et antall forskjellige mønstre; rett forband, bue, sirkel, diagonal og v- møsnter. Mønstersetting kombinert med steinsorter i ulike farger fremhever mønster og dekor, og gir utendørsgulvet en kvalitetsheving.  

Gatestein i tradisjonelle - og nye former har i den senere tid også mer og mer blitt benyttet som slitebelgg i de mest trafikkbelastede gater. Enten som et helt gatebelegg eller avgrenset til de mest utsatte plasser i gaten, busslommer, veikryss, fovergangsfelt.

 

Gatestein, belgning med betongstein
Belgningsstein fra ASAK miljøstein gjør uteområdet et komplett og helhetlig inntrykk. Velegnet til alle formål som belegningsstein tradisjonelt brukes til. Det finnes også andre spennende løsninger til trapper og mindre murer, hvor den brukes i kombinasjon med andre produkter.

Se ASAK miljøstein sin hjemmeside for mer informasjon

Storgatesein skiller parkeringsplasser. Foto: Arne Strømme

Storgatestein brukt i gåsoner. Foto: Natursteinskompaniet

Kanstein som omramming av tre. Foto: Natursteinskompaniet

Akershusstein belegnin. Foto: Asak