Varianter av kantstein

Kantstein leveres i forskjellige størrelser og utførelser.

-Kantstein råhugget
-Kantstein råhugget m/fas 2x2 cm
-Kantstein råhugget m/fas 2,5x10cm

-Kantstein gradhugget vinkel
-Kantstein gradhugget m/fas 2,5x13cm

-Platekantstein gradhugget
-Oslostein gradhugget m/fas 1x17cm

Splitt- kantstein
Har du anlegg hvor det er ønskelig med en høyere kvalitet enn normalt? Eller har du ønske om en kantstein i farget granitt? 
JOGRA SPLITT er en type kantstein med mindre toleranser og finere finish. Utviklet for anlegg med høye kvalitetskrav. 
Som standard leveres JOGRA SPLITT i Iddefjord og Røyken granitt i typene;
Strålestein - Parkkantstein- Råkantstein uten fas.

Andre dimensjoner og farger produseres etter spesifikasjon.
For mer utførlig informasjon - kontakt oss.

Kantstein hugget i radie
Standard kantstein:
Radius: 0,5 0,75 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0 m. For radius over 12,0 kan med fordel rett sten benyttes.

NB!
7,5/15, 8/20, 8/25 hogges ikke i radier.
Kantstein m/radie utenom standard hogges etter spesifikasjon.
Kantstein for refuger/trafikk-øyer m.m. leveres i 1/4- og 1/2- sirkler for radius 0,50 og 0,75 m.

Ytterligere informasjoner fåes ved å kontakte oss.

Kantstein, råhugget med liten fas

Kantstein, råhugget uten fas