Jeger med hund omriss

Jeger med hund omriss

Kategori

Nedsenket ornament

Beskrivelse

Nedsenket i steinens plan med ilegg av lakk eller gull

Priser pr forespørsel.