"Stenen" - Molde. Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Stenen" - Molde. Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Stenen" - Molde. Foto: Arne Strømme

"Stenen" - Molde. Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Stenen" - Molde. Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Stenen" - Molde. Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Stenen" - Molde. Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Stenen"

"Stenen"

"Stenen",  Dahl hjørnet i Molde
Materiale: Cyenitt

Formgitt av Landskapsarkitekt og fotograf Arne Strømme, Molde