Steinfix

Det naturlige valg for renhold og vedlikehold av harde belegg - naturstein, terrazzo, betong og keramiske fliser. Serien består av 8 produkter og anbefales av norske steinbedrifter.

Steinfix er skånsomt mot miljø og bruker. Ivareta deres verdier ved å bruke anbefalte produkter. Ettersom vi har den store gleden å jobbe med material som Moder jord har gitt oss for millioner av år siden, så vil vi også verne om et holdbart miljø og helse for vår kommende generasjoner. Derfor har vi produkter som er miljømerket.

Sjekk også Steinfix sin hjemmeside, og se bruksområdene.