5336 blomsterranke med fugler

5336 blomsterranke med fugler

Kategori

Nedsenket ornament

Beskrivelse

Nedsenket i steinens plan med ilegg av lakk eller gull

Priser pr forespørsel.