Kontaktpersoner

Ole Kristian Nerland

Daglig leder

Telefon: 40603280

E-post: ok.nerland@granitt.no

Harald Nerland

Kontor og medeier

Telefon: 913 96 468

E-post: h.nerland@granitt.no

Arne Birger Silnes

Salg/Kontor Solid Interiør

Ole Helge Nerland

Kontor/Salg - utkjøring

Øystein Lie

Produksjon, varig minne og Solid Interiør

Erling Sommernes

Produksjon, Varig minne og Solid Interiør