Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Regjeringskvartalet

Regjeringskvartalet. Søyler, og toppgesims i flammet Røyken granitt, og vindusomramming i Fauskemarmor. Akersgaten 59, departementsgården fra 1996 tegnet av Torstein Ramberg