Servicearbeid

Servivearbeid på ekisterende gravminner

Gjenbruk/omarbeiding
alle gamle gravminner som skal brukes av ny eier må få det gamle navnet slipt bort. Det blir mer og mer vanlig å samle flere navn på en familiegravstein. Det er mulig å slipe ned forsiden på et eldre gravminne for å gjøre plass til flere inskripsjoner. Steinens bakside kan også tas i bruk om ønskelig. Spør oss om gode råd for aktuell utforming.

Navnetilføyelse
på eksisterende steiner kan utføres på fabrikken, eller en navnhugger utfører dette ute ved kirkegården.

Ettermontering
det kan ettermonteres lykter, vaser, spurver etc. hvis ønskelig på eksisterende gravminner. Send gjerne et bilde av gravmonumentet, så kan vi utforme et forslag og pristilbud på hvordan dette kan utføres, helt uforpliktende.

Oppussing/Vedlikehold
av eksisterende steiner kan utføres på kirkegården. Oppussing av eksisterende navn i lakk og gull, og sikring/bolting av gravminner, og enkelt renhold kan også utføres av pårørende. For å fjerne fastgrodd mose og skitt, brukes gjerne lunket vann, børste eller høytrykksspyler. Unngå spyling direkte på ilegg av gull eller lakk.

NB ! steinen MÅ skylles grundig etter vask om det ble nyttet såpe eller kjemikalier, da dette kan danne skjemmende skjolder.

Bolting
gravminnet sikres forskriftsmessig mot velting

Oppretting/flytting
gravminnets fundament, rettes opp på veltefarlige gravminner, eller flyttes for sentrering i mellom gravene.

Tips
skal en tenne fakler eller lys bør dette stå i god avstand fra gravminnet. Hvis det spruter olje/talg, eller kommer sot på steinen, vil dette trekke seg inn og lage misfargning. Tenk også på brannfare ved bruk av fakkel. Bruk egnet lykt istedenfor.

Kranser
er gjerne bundet med ståltråd. etter kort tid begynner ståltråden å ruste. Hvis kransen ligger tett inntil steinen er det lett at rust fra ståltråden smitter over. rust trekker seg inn i steinen og skaper misfarging. rust misfarging kan la seg fjerne av kjemikalier. i værste fall må misfargingen slipes bort, og skrift

Snømåking
Bruk IKKE aliminiumspade ved snømåking, da den setter spor på steinen, bruk heller spade av plast eller stål. Vær obs på ekstramontert utstyr som lykt, vaser, bedplate m.m.

Se vår prisliste for de mest vanlige oppdragene.
Alle prisene er veiledende. Send oss gjerne et bilde av steinen, så kan vi gi en fast pris på ønsket utførelse.

Servicearbeid utført på gravstedet

Innhugging av gardsnavn på gardsstein

Ettermontering av tilleggsutstyr