Veiledning

Det er mange momenter en må ta hensyn til før bestilling av gravstein. Varig minne har utarbeidet en veileder med den mest elementære informasjonen:

Vedtekter - sikkerhet, dimensjoner, kvalitet og godkjenning

Produktinformasjon - steintype, overflatebehandling, kontraster

Skrifter og ornamenter - hvilke skrifttyper/ornamenter finnes, utførelse, anbefalninger

Bronsje behandling - hva kan skaffes,overflate behandlinger, varighet

Tilleggsutstyr - bedplater, rammer, lykter, vaser, dekorasjoner

Bilder og etterskrift - hvilke hensyn ta med hensyn til porselen, minneord

Service - hva kan gjøres på kirkegården, og tips