Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Universiell utforming-Ledelinjesystem. Foto: Natursteinskompaniet

Skiferflis med ledelinjer fra Altaskifer ved i barne og ungdomssykehuset i Bergen

Skiferflis med ledelinjer fra Altaskifer ved i barne og ungdomssykehuset i Bergen

Universiell utforming

Universiell utforming-taktil merking 

Taktile indikatorer er overflater på gangareal, som kan oppdages ved at de skiller seg fra øvrige overflater og der man klarer å skjelne de ulike overflatene fra hverandre.

Taktile indikatorer etableres ved at man bruker et materiale med avvikende overflate i gategrunnen.

Ledelinjesystem består av tre ulike indikatorer:
-Retningsindikator, for å gi retningsinformasjon.
-Varselindikator, for å varsle om farer.
-Oppmerksomhetsindikator, for å markere valg og informere om viktige funksjoner.

 


Se forøvrig brosjyren; "Ledelinjer i gategrunn", veileder utgitt av Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret.