Kantstein i granitt, belegning og mur i Lys Oppdalsskifer fra MINERA SKIFER

Kantstein i granitt, belegning og mur i Lys Oppdalsskifer fra MINERA SKIFER

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein - Foto: Natursteinkompaniet

Kantstein - Foto: Natursteinkompaniet

Kantstein - Foto: Natursteinkompaniet

Kantstein - Foto: Natursteinkompaniet

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein - Foto: Natursteinkompaniet

Kantstein - Foto: Natursteinkompaniet

Kantstein - Foto: Natursteinkompaniet

Kantstein - Foto: Natursteinkompaniet

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein - Foto: ASAK

Kantstein

Kantstein av naturstein, hagens naturlige bilderamme.

Kantstein avgrenser plener, blomsterbed, veier og stier. Kantsten er ikke bare med på å gjøre helhetsinntrykket ryddigere. Er den riktig satt sikrer den også dekket mot utglidninger, da den gir en stabil avslutning.

Kantstein av Granitt er overlegen når det gjelder å tåle ekstreme påkjenninger, klimatisk som mekanisk. Den er upåvirkelig av frost, forurensninger og salter, og har ekstrem god slitestyrke.
 
Kravene til en kantstein vil variere.
Granitt kantstein får du i en rekke standarder, hvor dimensjoner og utførelse er tilpasset de forskjellige gate- og veinett. Granitten kan leveres i mange fargenyanser.

For å skape buer eller sirkler brukes innvendige eller utvendige buer (radiestein).
Radiestein leveres fra R=0,5 til R 9. Det kan også benyttes storgatestein til å sette buer.

Ved bruk av heller og belegningsstein anbefaler vi å sette kantsteinen så dypt at toppen av kantsteinen får samme høyde som det bakenforliggende areal. Dette for å holde belegget stabilt langs ytterkantene, spesielt der det er trafikk.

Materialets formbarhet imøtekommer de mange behov for spesielle dimensjoner. Dere er med andre ord sikret den beste løsningen når dere velger granittkantstein.Betongkantstein
Med kanststein fra ASAK miljøstein skaper du en helhet i ditt gårdsrom.
Den perfekte avslutningen

Se ASAK miljøsteins hjemmeside for mer informasjon.

Kantstein og gatestein ved Kolbotn Torg. Foto: JOGRA Steinindustri AS

Brostein/Storgatstein brukt som kantstein. Foto:JOGRA Steinindustri AS

Herregård kantstein fra ASAK. Korte lengder, gjør det enkelt å sette den i buer.