Benk ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Benk ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Utsmykning ved Sunndal helsetun. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Sunndal helsetun

Sunndal helsetun

Skulptur i Cyenitt med prikket buer, og polerte flater.

Sunndal helsetun
Levert 2009, Formgiver Brit Dyrnes