5070 Doble hjerter

5070 Doble hjerter

Kategori

Nedsenket ornament

Beskrivelse

Nedsenket i steinens plan med ilegg av lakk eller gull

Priser pr forespørsel.