"Protractus", utformet i prikket Støren Granitt Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Protractus", utformet i prikket Støren Granitt Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Protractus", utformet i prikket Støren Granitt Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Protractus", utformet i prikket Støren Granitt Foto: Nerlands Granittindustri AS

"Protractus"

"Protractus"

Kulturlandskap Nordland 1993, utformet i prikket Støren Granitt

av Kristján Guðmundsson, 
Født 1941  Snæfellsnes-Island

Kristján Gudmundsson har sagt at kunstverket er “som et kar med bilder og idéer". Han har kalt sitt verk Protractus og gir dermed ssosiasjoner til "å nå utover" eller "å bevege seg hinsides". Formen på skulpturen baserer seg på transportøren, det velkjente hjelpemidlet fra geometrien for å måle vinkler på en plan flate eller forandre målestokken.

Transportøren er blitt overført til en monumental målestokk. Når vi ser skulpturen der den står i Skjerstad, er det som om kurvaturen i åpningen rammer inn en landskapsscene av historisk betydning. I tråd med skulpturens fysiske størrelse er stein benyttet som materiale. Steinen, de historiske referansene som ligger i landskapet og idéen med en transportør, etablerer en dimensjon av tid som bringer oss hinsides her og nå.

Maaretta Jaukkuri