Flytting/oppretting av monument med plantefelt

Kategori

Service-/etterarbeid

Beskrivelse

Stein og plantefelt flyttes/rettes opp.

Kr 1.800,-