Terrengtrinn saget, Oppdal Mørk. Foto:Oppdalsten

Terrengtrinn saget, Oppdal Mørk. Foto:Oppdalsten

Trin 2-3 cm tykk. Foto: Oppdalsten

Trin 2-3 cm tykk. Foto: Oppdalsten

Terrengtrin i tørrmur15-30. Foto: Oppdalsten

Terrengtrin i tørrmur15-30. Foto: Oppdalsten

Trinn og heller i Lys Oppdal fra MINERA SKIFER

Trinn og heller i Lys Oppdal fra MINERA SKIFER

Massive terrengtrinn. Foto: Dovreskifer AS

Massive terrengtrinn. Foto: Dovreskifer AS

Lys Oppdal trinn og heller fra MINERA SKIFER

Lys Oppdal trinn og heller fra MINERA SKIFER

Massive terrengtrinn. Foto: Dovreskifer AS

Massive terrengtrinn. Foto: Dovreskifer AS

Massive terrengtrinn fra Altaskifer, Vatnaneset fra Bergen

Massive terrengtrinn fra Altaskifer, Vatnaneset fra Bergen

Skiferflis på trinn og repo fra Altaskifer

Skiferflis på trinn og repo fra Altaskifer

Trin 2-3 cm tykk. Foto: Oppdalsten

Trin 2-3 cm tykk. Foto: Oppdalsten

Terrengtrinn og store bruddheller 3-4. Foto: Oppdalsten

Terrengtrinn og store bruddheller 3-4. Foto: Oppdalsten

Trappetrinn med buer. Foto: Oppdalsten

Trappetrinn med buer. Foto: Oppdalsten

Buede skifertrinn med hugget kant i lys Oppdalsskifer fra MINERA SKIFER

Buede skifertrinn med hugget kant i lys Oppdalsskifer fra MINERA SKIFER

Trinn med naturkant og mustein i opptrinnet fra Oppdal Sten.

Trinn med naturkant og mustein i opptrinnet fra Oppdal Sten.

Trappetrinn med buer. Foto: Oppdalsten

Trappetrinn med buer. Foto: Oppdalsten

Trapp i granitt.  Foto: Oppdal Sten

Trapp i granitt. Foto: Oppdal Sten

Trinn med natrukant og avdekning på vanger fra Oppdal Sten.

Trinn med natrukant og avdekning på vanger fra Oppdal Sten.

: Murstein og trinn  i lys Oppdalskifer fra MINERA SKIFER

: Murstein og trinn i lys Oppdalskifer fra MINERA SKIFER

Skifer i trapp fra Oppdal Sten.

Skifer i trapp fra Oppdal Sten.

Skifer i trapp fra Oppdal Sten.

Skifer i trapp fra Oppdal Sten.

Trinn kombinert med tørrmur. Foto: Oppdal Sten

Trinn kombinert med tørrmur. Foto: Oppdal Sten

Skifer i trapp fra Oppdal Sten

Skifer i trapp fra Oppdal Sten

Massive terrengtrinn kombinert med tørrmur. Foto: Oppdal Sten

Massive terrengtrinn kombinert med tørrmur. Foto: Oppdal Sten

Otta buede skifertrinn fra MINERA SKIFER

Otta buede skifertrinn fra MINERA SKIFER

Trapper

Trappetrinn i granitt er en berikelse for ethvert utemiljø, enten vi snakker om store urbane anlegg, eller enkle trinn i privat hagen. Variasjon i form er nesten ubegrenset. Det kan være utvalg av standardtrinn, et spesialdesignet anlegg eller enkle kombinasjoner med f.eks. kantstein, gatestein og skifer.

Granitt og skifer har lang tradisjon som materiale i trapper for uteanlegg. Materialets unike egenskaper i holdbarhet, sklisikkerhet, og dets høye estetiske verdi, har gjort granitt til et svært interessant alternativ.


Det finnes i hovedsak tre typer trapper:

  • Fliser og trinn av granitt eller skifer til forblending av trapp av betong eller lignende.
  • Massive trapper satt sammen av granitt- eller skiferblokker
  • Massive trapp i én hel granittblokk

Ved utforming av trapper er det viktig at det oppnås et riktig forhold mellom opp- og inntrinn, slik at trappen blir god å gå i.
Høydeforskjellen mellom trinnene kalles opptrinn. Maksimal opptrinn er 21 cm. Et godt opptrinn ligger mellom 12 og 16 cm.

Et anbefalt forhold kan beskrives etter formelen:
2x opptrinnets høyde + inntrinnets bredde = 60-70 cm. Inntrinnet bør ha et fall mot kanten, ca 1 cm, for at vannet skal renne av. Mellom hvert trinn bør det være en fuge på ca. 1 cm.

Trapp i offentlige anlegg. Foto: Naturstein kompaniet

Trinn bygd av murstein og skifertrinn. Foto: Skifer og granitt

Massive skifertrinn, terrengtrin. Foto: Skifer og granitt