Tørrmur 3-6 i dybde. Oppdal Mørk. Foto: Oppdalsten

Tørrmur 3-6 i dybde. Oppdal Mørk. Foto: Oppdalsten

Stolper/pullerter som avviser. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Stolper/pullerter som avviser. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Stolpe som lysmast. Foto: Skifer og granitt

Stolpe som lysmast. Foto: Skifer og granitt

Stolpe som lysmast. Foto: Skifer og granitt

Stolpe som lysmast. Foto: Skifer og granitt

Stolpe som informasjonstavle. Foto: Mineraskifer

Stolpe som informasjonstavle. Foto: Mineraskifer

Stolpe som bauta. Foto: Mineraskifer

Stolpe som bauta. Foto: Mineraskifer

Stolper/pullerter som avviser. Foto: Natursteinskompaniet

Stolper/pullerter som avviser. Foto: Natursteinskompaniet

Stolper/pullerter som avviser. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Stolper/pullerter som avviser. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Stolper/pullerter som avviser. Foto: Natursteinskompaniet

Stolper/pullerter som avviser. Foto: Natursteinskompaniet

Stolpe som lysmast. Foto: Skifer og granitt

Stolpe som lysmast. Foto: Skifer og granitt

Stolpe i Røyken granitt. Foto: Nerlands Granittindutri AS

Stolpe i Røyken granitt. Foto: Nerlands Granittindutri AS

Stolpe i Røyken granitt. Foto: Nerlands Granittindutri AS

Stolpe i Røyken granitt. Foto: Nerlands Granittindutri AS

Stolper og Pullerter

Sosiale byrom som torg og parker skaper liv og puls til byen. Naturlige samlingsområder med sitteplasser og god funksjonalitet skaper trivsel og lar innbyggere og tilreisende nyte byens pusterom.

Stolper er egnet for gågater, torg, kaianlegg m.m. De kan være råhugget, prikkhugget eller flammet, runde eller sylinderformet. De råhuggede granittstolpene kan leveres med hull for montering av kjetting.

En stolpe som er sylinderformet passer fint der hvor en stiller høyere krav til bearbeiding. Med sin flate topp og runde kanter er den sittevennlig noe som gjør at stolpen passer utmerket til bruk i de områder/samlingspunkter der mennesker oppholder seg.

Vi kan også lage produktet etter kundens egne spesifikasjoner. 
Kontakt oss for tips og råd vedr. ditt prosjekt.


TIPS:
Stolpen kan med fordel benyttes som avslutning på en mur. Delig til en rekke nye formål.

Pullert med flat topp og runde kanter gjør den sittevennlig samtidig som den hindrer uforkjøring.