Steinfix 30 Flekkfjerner

STEINFIX 30-Brukerinformasjon
Produktype: Surt flekkfjerningsmiddel.
Sammensetning: Saltsyre, vann, nonioniske tensider, inhibitor og parfyme
Bruksområder: Steinfix 30 brukes til å fjerne kalk/sementslør,rust og irr. Brukes gjerne etter at et steinbelegg er ferdig lagt/montert. Vis stor varsomhet når produktet benyttes på marmor, kalkstein eller terrazzo.
Bruksanvisning: Steinfix 30 doseres 10 dl til 10 liter vann. Vanskelige kalkavleiringer – en noe høyere dosering. På før produktet med svamp, eller børste La produktet få virke i 5 – 15 minutter. Skyll derett grundig med vann. Gjenta eventuelt prosedyren. OBS: Må ikke blandes med klor eller klorholdige produkter.
Blandingsforhold: Egenskaper: Oppløses helt i vann. PH-verdien i konsentrat 0,5, pH-verdi bruksløsning 1,1.
Lagringsbetingelser: Lagres frostfritt.
Holdbarhet: Ubegrenset
Emballasje: 1 liters plastflasker.
Miljøforhold: Tensidene som inngår i produktet er biologisk nedbrytbare. 
Sikkerhetsforhold: Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet må ikke oppbevares sammen med næringsmidler. Unngå hudkontakt med produktet. Ved øyekontakt, skyll grundig med store mengder vann og kontakt
lege.

Erklæring: Produktet er registrert hos Giftinformasjonsentralen, Tlf.: 22 59 13 00

Produktet er uten fosfat. PS: De fleste syrer kan korrodere med stål, jern og lettmetaller.

Se vår flekkfjerningsguide for råd og tips til flekkfjerning.


Steinfix 30 brukes til å fjerne kalk/ sementslør,rust og irr. Brukes gjerne etter at et steinbelegg er ferdig montert.