Steinfix 20 Flekkfjerner 

Olje- og fettfjerner Brukerinformasjon
Produktype: STEINFIX 20 er et løsemiddelholdig produkt med spesielle absorbsjonsstoffer.
Produktet utmerker seg ved følgende egenskaper:  Velegnet for alle natur- og kunststeiner. Meget god effekt også på intense flekker. Fri for syrer, lut, voks, harpiks og silikoner. Luktsvak, Smidig, kremaktig konsistens, dermed lett å påføre glatte og polerte overflater. Hefter godt.
Bruksområder: STEINFIX 20 benyttes for å fjerne fett-, olje- og voksflekker, samt misfarginger i kantområder på alle kunst- og natursteiner, oppstått pga. bløtgjøring av tetningsstoffer (f.eks. bruk av feil silikon).
Bruksanvisning: Før bruk bør produktet testes på et lite synlig sted. De flater som skal bearbeides må være tørre. Ved misfarginger i kantområdet må tetningsstoffet skjæres helt ut av fugen. STEINFIX 20 påføres min. 1 – 2mm tykt med en pensel eller en sparkel. Anbefalt temperatur er ca. 5 til 25°C. Etter at pastaen er tørket helt, skrapes eller børstes den tørkede massen bort. Støvsuger kan evt. også med fordel benyttes. Ved svært intens nedsmussing gjentas behandlingen. Det anbefales at man deretter renser steinflaten med STEINFIX 40 grovrengjøring.
Egenskaper: Farge : Lys grå/hvit
Tetthet : 1,40 g/cm³
Lagringsbetingelser:  I original-emballasje og ved kjølig, men frostfri lagring.
Holdbarhet: Produktet er holdbart i ca. 1 år
Emballasje: 500 g boks.
Miljøforhold: Se EU-sikkerhetsdatablad.

Sikkerhetsforhold: Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet må ikke oppbevares sammen med næringsmidler. Se for øvrig EU-sikkerhetsdatablad. Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt leverandør. Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar med bakgrunn i innholdet i dette datablad

Se vår flekkfjerningsguide for råd og tips til flekkfjerning.


STEINFIX 20 benyttes for å fjerne fett-, olje- og voksflekker, samt misfarginger