Produksjonen av

Produksjonen av "Tonesøyle". Foto: Nerlands Granttindustri AS

Tonesøylen av Harald Wårvik Foto: Ukjent-Arkiv Nerlands Granittindustri AS

Tonesøylen av Harald Wårvik Foto: Ukjent-Arkiv Nerlands Granittindustri AS

Tonesøylen av Harald Wårvik Foto: Ukjent-Arkiv Nerlands Granittindustri AS

Tonesøylen av Harald Wårvik Foto: Ukjent-Arkiv Nerlands Granittindustri AS

Tonesøylen av Harald Wårvik Foto: Ukjent-Arkiv Nerlands Granittindustri AS

Tonesøylen av Harald Wårvik Foto: Ukjent-Arkiv Nerlands Granittindustri AS

Produksjonen av

Produksjonen av "Tonesøyle". Foto: Nerlands Granttindustri AS

Tonesøyle

"Tonesøyle" 

Hele 6,5 meter ruver granittsøylen "Tonesøyle" over bakken utenfor Nordnorsk Musikkonservatorium i Tromsø.
Utført av billedhugger Harald Wårvik, Trondheim. Levert 1988-89

Se avisutklipp