Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Fugelseth gård - Molde

Fugelseth gård, Molde - Tørrmur

Forblending  av fasade med Liskifer sortering 5-15.
Tørrmur fra Liskifer har stor variasjon i størrelse og fasong, altså mindre strenge former enn tradisjonell skifermurstein.

Dette gjør den ferdige muren variert og spennende.

Fugelset Gård utført i Liskifer 5-15

Stenene sorteres i 3 forskjellige sorteringer, der alle har varierende lengde og høyde, mens steinen blir sortert på bredde/dybde.
De forskjellige sorteringene er: 5 -15, 15 -30 og 25 - 45 cm.