Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen på Hovslykkja kirkegård. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Engelen - Hovslykkja kg, Sunndalsøra

Engelen på Hovslykkja kirkegård.
Material Rød Bohus

Utført av billedhugger Ola Stavseng, Stordal (sunnmøre).

Se avisutklipp