Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde-Roseby. Foto: Nerlands Granittindustri AS

Amfi Molde Roseby - Tørrmur

Amfi Molde Roseby - Tørrmur 

Forblending av parkeringshuset ved Amfi-Roseby er utført i Liskifer sortering 15-30 cm.
Tørrmur fra Liskifer har stor variasjon i størrelse og fasong, altså mindre strenge former enn tradisjonell skifermurstein.
Dette gjør den ferdige muren variert og spennende.

Tørrmur fra Liskifer type 10-30

Stenene sorteres i 3 forskjellige sorteringer, der alle har varierende lengde og høyde, mens steinen blir sortert på bredde/dybde.
De forskjellige sorteringene er: 5 -15, 15 -30 og 25 - 45 cm.