0 valgt produkt Gå videre
Sum: Kr. 0,00
Nerlands Granittindustri AS
SteinhåndbokenKontaktOm ossSteintyperReferanser
Steintyper-toppbilde.jpg
Steintyper


Med kjøp av naturstein fra steinbrudd og produsenter spredt over hele verden,                        kan Nerlands Granittindustri AS tilby et bredt spekter av materialer.

Med det brede produktspekteret kan en oppnå både ønsket kvalitet og estetiske utrykk man ønsker.

Nerlands Granittindustri AS har i tillegg til naturstein, også komposittplater for interiør i de fleste farger/kulører.

Velger du materialer ut fra vår sortiment av granitt, marmor, kalkstein, skifer, basalt eller kompositt velger du  holdbarhet og skjønnhet.


T__rrmur-i-skifer-og-skiferflis-gulv.JPG
Skifer
Skifer

La deg bli fasinert av stein rett fra vårt norske grunnfjell. Skifer er et genuint og autentisk tidløst materiale, som har stor styrke og tåler det meste av ytre påkjenninger. Det eksklusive varige produktet har en mengde gode bruks egenskaper og som tilpasses de aller fleste behov. Skifer, sammen med andre materialer skaper spennende kombinasjoner og vil gi synlige effekter. Bruk av skifer i interiør og/eller utomhus gir karakter og lar seg bli sett.Granitt-m__bler-Vilvite-vetensenter.jpg
Granitt møbler
Granitt

Granitt er en magmatisk dypbergart som er dannet av kvarts, feltspat og glimmer. Som oftest utgjør feltspat hoveddelen mens kvartsinnholdet(SiO2) varierer fra 20 til 60%. Noen andre mineraler er apatitt, pyritt og magnetitt.

Ettersom granitt er en dypbergart har magmaen størknet dypt nede i jordens indre under høy temperatur og stort trykk. Avkjølingen har skjedd langsomt over lang tid. Derfor ligger krystallene i samme mønster (krystallstruktur) og de har omtrent samme størrelse.

En spesiell egenskap ved granitt er at den har gode spalteegenskaper og lar seg lett dele i tre retninger. Klyvretningene står vinkelrett på hverandre og kalles liggekløvplanet, ståkløvplanet og busten.

Typiske bruksområder for granitt er: brostein, murblokker, gravminner, bygningsstein og benkeplater.
Marmor-skulptur.jpg
Marmor skulptur
Marmor

Marmor kommer av det greske ordet marmoros og som betyr "skinnende stein" og som er en metamorf bergart.

Består hovedsakelig av mineralet kalsitt som en krystallinsk form for kalsiumkarbonat CaCO3. Dette fører til at marmor inneholder mye kalsium, karbon og oksygen.

Marmor dannes når de sedimentære bergartene kalkspat eller dolomitt smelter og siden forsteines igjen. Utgangspunktet kan for eksempel være avsettninger på havbunnen av skjell og skalldyr som er forsteinet til kalkstein.Kompositt-2.jpg
Kompositt materialer
Komposittmaterialer

Komposittmaterialer eller kompositter er en samlebetegnelse for blandingsmaterialer der man utnytter de gode egenskapene til hver av bestanddelene.

Dette gjør at komposittmaterialet får bedre egenskaper (f.eks. styrke, slitasjemotstand, stivhet, seighet m.m.) enn grunnmaterialene har hver for seg.


Basalt

Basalt er en relativt tung, magmatisk bergart, av vulkansk opprinnelse. Basalt dannes ved vulkanske utbrudd relativt direkte fra Jordens mantel. Lavadekker av basalt utgjør omtrent 70% av Jordens totale overflate (land og havbunn)