Forslag minneord

Valg av minneord er alltid vanskelig. Det er ofte mange følelser, og meninger bak minneord.
Vi har derfor samlet hva som er blitt brukt, og prøvd å kategorisert de. Samme minneord kan derfor komme igjen under forskjellige kategorier.

Det er også mulig med et lite dikt eller annet sitat. I mange tilfeller krever dikt og sitater stor plass ved nedsenket skrift og metallbokstaver. "Porselensbilder" med tekst er da en god løsning.

Husk: Ved inskripsjon til gravminner for flere navn må
en påse at ordet DU eller DITT ikke blir benyttet.

Forslag minneord:

 • Barnesteiner
  • - Alt for kort ble tiden
   - Din ankomst gav oss glede - Din avskjed ga oss sorg
   - En liten engel til oss kom - smilte blidt og vendte om
   - Du vil alltid være i våre hjerter
   - For alltid i mammas og pappas hjerter
   - Høyt ønsket - tung å miste
   - Hvil i fred og lek med englene
   - Sov søtt
   - Sov søtt lille engel
   - Sov søtt lille venn
   - Sov søtt kjære venn
   - Sov i ro lille skatt
   - Sov i ro lille venn
   - Sov du vesle skatten vår
   - Så liten, så kjær, så tidlig
   - Savner deg lillebror / lillesøster
   - Små føtter setter også spor
   - Vi sees lille venn
   - Vi ventet på deg og ønsket deg så

 • Død - Reise
  • -Borte - men ikke glemt
   -Borte bra - hjemme best
   -Borte fra legemet - hjemme i himlen
   -Ditt hjerte stillnet
   -Ditt hjerte stillnet og du (dere) fikk fred
   -Døden kan ikke skille vår kjærlighet for hverandre
   -Kampen er endt
   -Enn hvor vi drar, vi minnes mor og far
   -Et liv et lite glimt av tid mellom to evigheter
   -Fri som fuglen
   -Før du min båt til til den fredfulle havn
   -La ankeret falle!
   -La ankeret falle, jeg er i havn!
   -Sirkelen er sluttet
   -Siste reis
   -Så ble det kveld og solen gikk ned
   -Til lykke på den andre siden
   -Skilles er vårt lodd - møtes er vårt håp

 • Elske
  • -Elsket og savnet
   -Elsket her - hvil i fred
   -Forbli hos oss i våre hjerter
   -Høyt elsket - Dypt savnet
   -Høyt elsket - Sårt savnet
   -Dypt elsket - Sårt savnet
   -Din (deres) kjærlighet lever
   -Din godhet og glede forblir i våre hjerter
   -Din godhet og glede minnes for alltid
   -Den som er elsket blir aldri borte
   -God kjærlig øm og varm
   -Kjærligheten faller aldri bort

 • Fred
  • -Fred over minnet
   -Fred med ditt minne
   -Fred i Jesu navn
   -Ditt hjerte stillnet og du (dere) fikk fred
   -Guds fred
   -Han er vår fred (Paulus' brev til efeserne 2.14)
   -Elsket her - hvil i fred
   -Savner deg sårt - unner deg fred

 • Gjensyn
  • - Gjensyn er vårt håp
   -Gjensynets håp er vår trøst
   -Vi møtes igjen
   -Vi møtes i minnene
   -Vi møtes der solen aldri går ned
   -Sammen i livet - sammen i evigheten
   -Skilles er vårt lodd - møtes er vårt håp
   -Så er vi sammen igjen
   -Vi møtes der hvor roser aldri dør

 • Hvile og søvn
  • -Hvil i fred
   -Hvil i fred og lek med englene
   -Nå har du kjempet ut, og hviler hjemme hos din Gud
   -R.I.P. (requiescat in pace, «la ham/henne hvile i fred»)
   -Sov søtt
   -Sov søtt lille engel
   -Sov søtt lille venn
   -Sov søtt kjære venn
   -Sov i ro lille skatt
   -Sov i ro lille venn
   -Sov du vesle skatten vår
   -Så ble det kveld og solen gikk ned
   -Tappert du stred - hvil nå i fred
   -Tålmodig du led, hvil nå i fred
   -To flittige hender har lagt seg til ro
   -Vi unner deg hvilen, men savnet blir sårt
   -Vi unner deg hvilen - men savner deg så

 • Ikke glemt
  • -Minnet om den du var, en skatt vi alltid har.
   -Minnes i kjærlighet
   -Kjært er minnet
   -Velsignet være minnet
   -Din godhet og glede forblir i våre hjerter
   -I en hage av minner, vi møtes hver dag
   -Over døden skinner alle gode minner
   -Savnet er sårt, men minnene lever (videre)
   -Alltid i våre hjerter
   -Vi unner deg kvilen - men savner deg så
   -På gjensyn
   -Aldri vi deg glemme vil, alltid kjærlig god og mild
   -Aldri kommer dagen du blir glemt
   -Borte - men ikke glemt
   -Borte for alltid, men likevel nær
   -Du (dere) glemmes ei
   -Du (dere) Lever i våre hjerter
   -Du (dere) vil alltid være i våre hjerter
   -Du (dere) forblir hos oss i våre hjerter
   -Du (dere) vil alltid forbli i våre hjerter
   -Du (dere) er død, men ikke glemt, om du i grava er gjemt
   -Du (dere) er aldri lengre borte enn en kjærlig tanke
   -Din (deres) kjærlighet lever
   -Den dagen kommer ei - at vi deg glemmer
   -Den som er elsket blir aldri borte
   -Dypt i våre hjerter er minnene gjemt, de vil av oss aldri bli glemt
   -Enn hvor vi drar vi minnes mor og far
   -Et lys mister ingenting ved å tenne et annet
   -Glemmes ei
   -Gjemt, men ikke glemt
   -Gjensynets håp er vår trøst
   -Gjemt i våre hjerter
   -Lyst er minnet
   -I hjertet gjemt - aldri glemt
   -I våre hjerter
   -I takknemlighet for omsorg og kjærlighet
   -Minnet lever
   -Minnes i kjærlighet til vi møtes igjen
   -Minnene gjemmer vi innerst i våre hjerter
   -Gleden du (dere) gav skal vi aldri glemme
   -Savnet av deg (dere) er tung å bære - i våre hjerter vil du (dere) alltid være
   -Sammen med deg (dere) var livet rikt
   -Smerten nå er en del av lykken dengang
   -Vi glemmer deg (dere) aldri
   -Vi bærer deg/dere med oss
   -Vi møtes i minnene
   -Minnene lever

 • Himmelen - Jesus - Gud - Tro
  • -At Gud er glad i blomster, det viste vi var sant. Nå har han atter plukket den fineste han fant.
   -Velsignet være ditt minne
   -Ikke en spurv til jorden.....
   -Gud er kjærlighet
   -Minnes i Jesu navn
   -Guds fred
   -Fred i Jesu navn
   -Alt av nåde
   -Borte fra legemet - hjemme hos Gud
   -Borte fra legemet - hjemme i himlen
   -Hennes / Hans tilflukt var Guds Ord
   -Herren er min hyrde
   -I Herrens hender
   -Alt av nåde
   -Guds løfter - mitt ankerfeste
   -Jesus dreg båten i land
   -Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn
   -Seil ditt skip i Jesu navn
   -Vi møtes i himmelen
   -Salige er den som har sitt navn skrevet i Livets bok
   -Salige er de døde som dør i Herren
   -Borte fra legemet, hjemme hos Herren
   -Fullført løpet, bevart troen
   -Borte fra legemet, hjemme hos Herren
   -Fullført løpet, bevart troen
   -Herren er min hyrde, meg fattes intet
   -Hjemme i himlen
   -Hjemme hos Jesus
   -Far i dine hender
   -Fred i Jesu navn
   -Forankret i Guds skrevne løfter
   -Før du min båt til til den fredfulle havn
   -Gud er kjærlighet
   -Guds fred
   -Guds løfter - mitt ankerfeste
   -Jesus dreg båten i land
   -I troens øyne tindrer lys fra evighetens strande
   -Han er vår fred (Paulus' brev til efeserne 2.14)
   -Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn
   -Sammen i livet - sammen i evigheten
   -Seil ditt skip i Jesu navn
   -Salige er de døde som dør i Herren
   -Salige er de som dør i Herren
   -Salig er den som har sitt navn skrevet i Livets bok
   -Så takker vi her mellom grave, for korsets underfulle gave
   -Vi møtes der solen aldri går ned
   -Der roser aldri dør

 • Kjærlighet
  • -Evig kjærlighet
   -Forbli hos oss i våre hjerter
   -Kjærlig og gavmild var du med dine, minnene lever lyse og fine
   -Kjærlighetens pris er savnet
   -Kjærligheten minnene og håpet om gjensyn
   -Kjærligheten varer evig
   -Kjærligheten er evig
   -Kjærligheten faller aldri bort
   -Din (deres) kjærlighet lever
   -Din godhet og glede forblir i våre hjerter
   -Døden kan ikke skille vår kjærlighet for hverandre
   -God kjærlig øm og varm
   -Gud er kjærlighet
   -Hvor sårt det enn er må du miste den du har kjær
   -Ingen som har vært elsket forsvinner
   -I takknemlighet for omsorg og kjærlighet
   -I våre hjerter
   -Minnes i kjærlighet
   -Minnene og kjærligheten lever videre
   -Takk for kjærlighet og varme
   -Takk for all kjærlighet og omtanke
   -Tro, håp og kjærlighet
   -Aldri vi deg glemme vil, alltid kjærlig god og mild
   -Alltid kjærlig god og snill, aldri vi deg glemme vil
   -Vår kjærlighet er sterkere enn døden
   -Herren er min hyrde

 • Lengsel
  • -Mitt hjertes lengsel er som hjortens uten vann

 • Minne
  • -Minnet om den du var, en skatt vi alltid har.
   -Minner er viktige, til slutt er de alt
   -Aldri vi glemme deg vil
   -Aldri vi deg glemme vil, alltid kjærlig god og mild
   -Minnes i kjærlighet
   -Minnes i kjærlighet til vi møtes igjen
   -Minnes i takknemlighet
   -Minnes med glede
   -Minnene får vi beholde
   -Minnene er gode, fordi du var god
   -Minnene om deg (dere) lever videre
   -Minnene og kjærligheten lever videre
   -Minnene gjemmer vi innerst i våre hjerter
   -Minner så gode har vi fått
   -Vi minnes
   -Signe minnet
   -Kjært er minnet
   -Gode minner
   -Vakre minner
   -Den som er elsket blir aldri borte
   -Du (dere) lever i vårt minne
   -Du (dere) er aldri lengre borte enn en kjærlig tanke
   -Lyst er minnet
   -Vi møtes i minnene
   -Vi slipper deg/dere aldri
   -Vi bærer deg/dere med oss
   -Alltid trofast god og mild
   -Fred med ditt minne
   -Fred over minnet
   -Vakre minner
   -Velsignet være minnet
   -Velsignet være ditt minne
   -I en hage av minner, vi møtes hver dag
   -I våre hjerter
   -Dypt i våre hjerter er minnene gjemt, de vil av oss aldri bli glemt
   -Over døden skinner alle gode minner
   -Savnet er sårt, men minnene lever (videre)
   -Takk for alle gode minner - som sol gjennom sorgen skinner
   -Enn hvor vi drar vi minnes mor og far
   -Gleden du (dere) gav skal vi aldri glemme
   -Alltid i våre hjerter
   -Alltid i våre tanker

 • Nåde
  • -Frelst av nåde
   -Alt av nåde

 • Savn - Sorg
  • -Alt for kort ble tiden
   -Sårt savnet
   -Elsket og savnet
   -Hvor sårt det enn er må du miste den du har kjær
   -Høyt elsket - Sårt savnet
   -Høyt ønsket - tung å miste
   -Høyt elsket - dypt savnet
   -I savn en tåre triller på vårt kinn
   -Din ankomst gav oss glede - Din avskjed ga oss sorg
   -Gjensynets håp er vår trøst
   -Dypt elsket - Sårt savnet
   -Vi savner deg (dere)
   -Vi var så glad i deg (dere)
   -Vi slipper deg/dere aldri
   -En tåre blinker på vårt kinn, fordi vi savner deg sånn
   -Et lys mister ingenting ved å tenne et annet
   -Med savn og gråt i sinn, en tåre blinker på vårt kinn
   -Roser er av torner brakt
   -Savnes så inderlig
   -Savner deg sårt - unner deg fred
   -Savnet er sårt, men minnene lever (videre)
   -Savnet er tungt å bære - i våre hjerter vil du (dere) alltid være
   -Savnet av deg (dere) er tung å bære - i våre hjerter vil du (dere) alltid være
   -Savnet er stort
   -Smerten nå er en del av lykken dengang
   -Vi unner deg kvilen, men savnet blir sårt
   -Vi unner deg kvilen - men savner deg så
   -Takk for alle gode minner - som sol gjennom sorgen skinner
   -Tungt å miste - vondt å forstå
   -Skilles er vårt lodd - møtes er vårt håp
   -Smerten nå er del av lykken dengang
   -La ikke sorgen få overskygge tiden vi hadde sammen
   -Sorgen må vi lære å leve med - Gleden skal vi aldri glemme

 • Takk
  • -Takk
   -Takk for alt
   -Takk for alt og farvel
   -Takk for kjærlighet og varme
   -Takk for all kjærlighet og omtanke
   -Takk for all godhet
   -Takk for alle gode minner - som sol gjennom sorgen skinner
   -Takk for alle gode stunder vi fikk sammen
   -Takk for alle gode år og minner
   -Takk for det du (dere) var for oss
   -Takk for livet
   -Du (dere) gav oss alt
   -Ditt lys vil alltid skinne
   -Din godhet og glede forblir i våre hjerter
   -Minner så gode har vi fått
   -Sammen med deg (dere) var livet rikt
   -I takknemlighet for omsorg og kjærlighet
   -Så takker vi her mellom grave, for korsets underfulle gave

 • Tid - Evighet
  • -Alt for kort ble tiden
   -Der roser aldri dør
   -Du (dere) er alltid nær
   -Døden kan ikke skille vår kjærlighet for hverandre
   -Et liv et lite glimt av tid mellom to evigheter
   -Evig kjærlighet
   -Evig eies kun det tapte
   -Fri som fuglen
   -Hva kan eies - når livet er et lån
   -Hver slutt er en ny begynnelse
   -Ingen som har vært elsket forsvinner
   -Ingen kjenner dagen før solen går ned
   -Kjærligheten varer evig
   -Kjærligheten er evig
   -Kjærligheten faller aldri bort
   -Nå skal du bo i Herrens hus gjennom alle tider
   -Borte fra legemet - hjemme i himlen
   -Sammen i livet - sammen i evigheten
   -Sirkelen er sluttet
   -Skilles er vårt lodd - møtes er vårt håp
   -Vi møtes der solen aldri går ned
   -Vi møtes der hvor roser aldri dør

 • Andre
  • -Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet
   -Carpe diem
   -Snaren er sønder - fuglen er fri
   -Borte er ansiktet vi hadde så kjært, stille er stemmen vi elsket å høre.
   -Ikke en spurv til jorden.....
   Sangen har stoppet, men melodien fortsetter
   Vi møtes igjen
   Elsket og savnet
   Høyt elsket - Sårt savnet
   Sårt savnet
   Takk for alle gode minner
   Fred
   Hvil i fred
   Fred over minnet
   Kvil i fred
   Der roser aldri dør
   I våre hjerter
   Et liv, et lite glimt av tid mellom to evigheter