0 valgt produkt Gå videre
Sum: Kr. 0,00
Nerlands Granittindustri AS
SteinhåndbokenKontaktOm ossSteintyperReferanser
Granitt-toppbilde.jpg
Granitt

Granitt er en magmatisk dypbergart som er dannet av kvarts, feltspat og glimmer. Som oftest utgjør feltspat hoveddelen mens kvartsinnholdet(SiO2) varierer fra 20 til 60%. Noen andre mineraler er apatitt, pyritt og magnetitt.

Ettersom granitt er en dypbergart har magmaen størknet dypt nede i jordens indre under høy temperatur og stort trykk. Avkjølingen har skjedd langsomt over lang tid. Derfor ligger krystallene i samme mønster (krystallstruktur) og de har omtrent samme størrelse.

En spesiell egenskap ved granitt er at den har gode spalteegenskaper og lar seg lett dele i tre retninger. Klyvretningene står vinkelrett på hverandre og kalles liggekløvplanet, ståkløvplanet og busten.

Typiske bruksområder for granitt er: brostein, murblokker, gravminner, bygningsstein og benkeplater.

 Ordet granitt blir i mange tilfeller brukt som fellesbetegnelse for harde bergarter, og dette medfører at mange steintyper blir rent geologisk klassifisert feil. I Norge så har vi i hovedsak 4 betydeligere granitter og det er:

- Østfoldgranitten som enten har en rødlig eller grå farge. Monolitten i Vigelandsparken
er laget i et stykke som ble tatt ut i Iddefjord ved Halden.
- Drammensgranitten er rød av farge og ganske grovkornet, og er den viktigste granitten
i Oslofeltet. Handelsnavnet er Røykengranitt og inneholder mye kvarts.
- Grimstadgranitten er grovkornet og har en kraftig rødfarge.
- Førdegranitten er en grå-svart granitt med lysere parti som er rosa og rødlig.

Fra Sverige bruker vi mye av de 2 røde granittene med handelsnavnene Vånga og Bohus. I Finland finnes det svart granitt.

På Støren i Sør-Trøndelag og Tolga i Hedemark så blir bergarten kvartsdioritt tatt ut. Handelsnavnet på disse bergartene er hvit granitt, Trondhjemsitt, Støren granitt og Tolga granitt, som rent geologisk er misvisende.

Se harde steintyper