0 valgt produkt Gå videre
Sum: Kr. 0,00
Nerlands Granittindustri AS
SteinhåndbokenKontaktOm ossSteintyperReferanser
Skifer
Alta-logo.jpg
Alta

Bergartstype: Kvartsittskifer.
Alder: Senprekambrisk (ca. 800 millioner år).

Altaskiferen representerer opprinnelig en homogen sandsteinsformasjon som gjennom horisontale skyvebevegelser i jordskorpen under den kaledonske fjellkjededannelsen ble deformert og omdannet til skifer.


Offerdal-logo.jpg
Offerdal

Bergartstype: Feltspatmetasandstein.
Alder: Silur-Devon (ca. 650 millioner år).

Avsetning av sedimenter dannet Offerdalskollen i en kontinentalsenke. Under dannelsen av den kaledonske fjellkjede ble sedimentene flyttet, deformert og omvandlet til Offerdalskollen slik den ligger i dag.


Oppdal-logo.jpg
Oppdal

Bergartstype: Kvartsittskifer.
Alder: Senprekambrisk (ca. 750 millioner år).

Oppdalskiferen representerer opprinnelig en homogen sandsteinsformasjon som gjennom horisontale skyvebevegelser i jordskorpen under den kaledonske fjellkjededannelsen ble deformert og omdannet til skifer.
skriv inn tekst her


Otta-logo.jpg
Otta

Bergartstype: Fyllittskifer.
Alder: Ordovicium (ca. 460 millioner år).

Ottaskiferen representerer opprinnelig en leir/siltsteinsformasjon som under den kaledonske fjellkjededannelsen ble deformert og omdannet med utvikling av rytmiske spaltesjikt.


Liskifer.jpg
Liskifer

Skiferforekomsten ligger like ved svenskegrensen og er en del av Offerdalsdekket, den ligner derfor den svenske Offerdalsskiferen. Skiferen ble dannet for ca. 500 millioner år siden og består av kvarts, feltspat og glimmer. Den er tett i strukturen og påvirkes ikke av vær og vind. Den naturlige overflaten har en spesiell glans, som gjør at den ikke trenger noen videre overflatebehandling.
Skiferen ligger i 4-6 meters pakker som veksler mellom lys grønn og grå/mørk skifer med noe fargevariasjon i de to fargene