0 valgt produkt Gå videre
Sum: Kr. 0,00
Nerlands Granittindustri AS
SteinhåndbokenKontaktOm ossSteintyperReferanser
Taktil_merking_3.jpg
Taktil merking
Taktil_merking.jpg
Taktile indikatorer er overflater på gangareal, som kan oppdages ved at de skiller seg fra øvrige overflater og der man klarer å skjelne de ulike overflatene fra hverandre.

Taktile indikatorer etableres ved at man bruker et materiale med avvikende overflate i gategrunnen.


Taktil_merking_2.jpg
Ledelinjesystem består av tre ulike indikatorer:
•Retningsindikator, for å gi retningsinformasjon.
•Varselindikator, for å varsle om farer.
•Oppmerksomhetsindikator, for å markere valg og informere om viktige funksjoner.

Se forøvrig Ledelinjer i gategrunn, veileder utgitt av Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret. (PDF)


Få veiledning og tilbud