0 valgt produkt Gå videre
Sum: Kr. 0,00
Nerlands Granittindustri AS
SteinhåndbokenKontaktOm ossSteintyperReferanser

Brit DyrnesBrit-Dyrnes.jpg
Brit Dyrnes
Foto: Brit Dyrnes
Brit Dyrnes født 1955, bor og arbeider i Trondheim. Utdannet i faggruppe keramiske disipliner fra Kunstakademiet i Trondheim og Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 1974-79.

Hun har abeidet aktivt som keramiker med hovedvekt på keramisk skulptur i over 20 år.
Fra 1985 utført 35 offentlige utsmykninger. Dyrnes har arbeidet med flere tverrfaglige samarbeidsprosjekt, bl.a. “Barns forlengede skolehverdag - utemiljø og det visuelleuttrykk”, ”Møteplassen og det estetiske miljø”, og “Incontro” - kultur- prosjekt mellom Norge og Italia.Artikkel om verdens lengste tunnel i bladet KUNST nr 1, 2010,
Prosjekt 2010

2009 var et spennende år med mange prosjekter. Utstilling i samarbeid med fotograf Arild Juul åpnet 7. mars i RAM Galleri hvor bla fondet for Norsk Samtidskunst og Trondheim kommune gjorde sine innkjøp. Utsmykningene på Gaupen Skole, Ringsaker kommune, og Lindhøy Skole, Tjøme kommune, ble sluttført i desember. Likeledes utendørs utsmykning ved Sunndal helsetun, Sunndal kommune. Dyrnes var en av utstillerne ved Vevring utstillingen 2009. Hun deltok også ved utstillingen Keramikos 09, en internasjonal keramikk utstilling i Italia.

2010 er Brit Dyrnes oppnevnt som kunstneristisk konsulent ved Nedre Flatåsen barnehage, og Saupstad skole i regi Trondheim Kommune. Hun skal ferdigstille kunstneristisk utsmykning ved Bodesjøen Skole i samarbeid med Erik Børseth, samt privat utsmykning for Entra Eiendom i samarbeid med Arild Juul i Trondheim. Utstillingen Cvasi Casa åpner 15 mai, Tolfra Italia, hvor Brit Dyrnes er utstillings koordinator. Parallelt videreutvikles prosjektet www.arthotelnorway.com. 1 april flytter Atelier Ilsvika, hvor Brit Dyrnes har sitt atelier, inn i nye lokaler.


Det Visuelle Miljø

Brit Dyrnes sitt kunstneriske virke gjennom en årrekke har vært:
Tegl som skulpturelt materiale - det offentlige rom som arena.

Nettopp betydningen av visuelt estetiske kvaliteter i det offentlige miljø som
har vært så sterkt fremme i samfunsdebatten på 90-tallet, har vært
sentralt i Dyrnes kunstneriske intensjoner. De mange prosjektene hun har
gjennomført de siste årene viser både våken stillingtagen og sterkt samfunns-
engasjement i denne tematikken

Det er lang konsekvens i Brit Dyrnes` kunstneriske program. Allerede under
Midt-Nordiske Kuntdager i Trondheim i 1987 vakte hun stor oppsikt med sin
mosaikklignende flateskulptur "Bakkekontakt" i keramisk bearbeidet tegl.

Senere har hun utforsket og eksperimentert med teglstenens visuelle og estetiske
muligheter som skulpturelt materiale: ut fra de koloristiske og billeddannende
muligheter som ligger i glassering og sammensetting av steinene i store
mosaikklignende flater, har hun bygd på både monumentalarbeider
og mindre former

Mye av det Brit Dyrnes har skapt er stedsspesifikk kunst hvor skulpturformen er blitt
til i tverrfaglige arbeidsprosesser mellom kunstner, landskapsarkitekt/arkitekt og murer.
Som kunsthåndverker er hun forankret i det bruksrealterte kunstbegrepet, men
gir dette en videre fortolkning med skulpturelle former som iviterer til aktiv
deltagelse og bruk

Selv om mange av hennes arbeider har et klart definert bruksaspekt er dette likevel
ikke entydig i hennes kunst. Også større, objektpregede installasjoner som fremstår
som rene former i landskapsrommet er en del av hennes kunstuttrykk.

"Tegl i rom" bekrefter at Brit Dyrnes`styrke som kunstner ligger i det store
format. Kombinasjonen av en slående billedskapende evne i større flater og
et sikkert grep om egne virkemidler gir hennes arbeider et svært
overbevisende uttrykk.

Berit Gj. Schanke
Daglig leder
Trøndelag Senter for Samtidskunst

Brit Dyrnes mottok i 2006 statens garantiinntekter for kunstnere. Hun ble innkjøpt av fondet for Norsk Samtidskunsthåndtverk i 2008 og 2009, til Nasjonal Museet for Billedkunst, Arkitektur og Design samt Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Se Brit Dyrnes sin Hjemmeside

Send E-post til Brit Dyrnes


Jobber utført sammen med Brit Dyrnes:

Nyborg Barnehage, Trondheim

Sunndal helsetun

Langnes Skole

Gaupen Skole

Heistad Ungdomsskole

Porsgrunn vg skole